lê sơn phong 9/Đặt khám
Chọn khung giờ khám và đặt khám hoàn toàn miễn phí
lê sơn phong 9

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Nội tim mạch

Địa chỉ khám9

Thứ 2

19/03

Thứ 3

20/03

Thứ 4

21/03

Thứ 5

22/03

Thứ 6

23/03

Thứ 7

24/03

Chủ nhật

25/03

Vui lòng liên hệ số điện thoại:069698735

Chọn khung giờ khám để đặt khám miễn phí

Giá khám: 32.212đ