Đặng Văn Em/Đặt khám
Chọn khung giờ khám và đặt khám hoàn toàn miễn phí
Đặng Văn Em

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Da liễu - Dị ứng

Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu – Dị ứng

Thứ 2

14/05

Thứ 3

15/05

Thứ 4

16/05

Thứ 5

17/05

Thứ 6

18/05

Thứ 7

19/05

Chủ nhật

20/05

Vui lòng liên hệ số điện thoại:069698735

Chọn khung giờ khám để đặt khám miễn phí