Lê Văn Don/Đặt khám
Chọn khung giờ khám và đặt khám hoàn toàn miễn phí
Lê Văn Don

Miễn dịch

Chù nhiệm khoa Miễn dịch C14

Thứ 2

19/03

Thứ 3

20/03

Thứ 4

21/03

Thứ 5

22/03

Thứ 6

23/03

Thứ 7

24/03

Chủ nhật

25/03

Vui lòng liên hệ số điện thoại:069698735

Chọn khung giờ khám để đặt khám miễn phí