Lê Văn Don/Đặt khám
Chọn khung giờ khám và đặt khám hoàn toàn miễn phí
Lê Văn Don

Miễn dịch

Chù nhiệm khoa Miễn dịch C14

Thứ 2

15/01

Thứ 3

16/01

Thứ 4

17/01

Thứ 5

18/01

Thứ 6

19/01

Thứ 7

20/01

Chủ nhật

21/01

Vui lòng liên hệ số điện thoại:069698735

Chọn khung giờ khám để đặt khám miễn phí